Skip to main content

Kaitsepolitsei kommentaar ajalehes Postimees 16.-17.detsembril 2010 ilmunud artiklites esitatud väidetele

Kaitsepolitseiameti poole on pöördunud mitmed ajakirjandusväljaanded küsimusega, kas 16. ja 17. detsembril ajalehes Postimees avaldatud teave Kaitsepolitsei väidetava „teabeettekande" kohta vastab tõele ja kas kõnealuse info avaldamisel on toime pandud riigisaladuse ebaseadusliku käitlemisega seotud süütegu.

Kaitsepolitseiameti avalikuks ülesandeks on teabe kogumine julgeolekuohtudest, sealhulgas välisriikide luure- ja mõjutustegevusest ning riigi juhtkonna õigeaegne informeerimine.  16. ja 17. detsembril ajalehes Postimees avaldatud informatsioon on Kaitsepolitseiametile varasemalt teada.  Samuti on Kaitsepolitseiametile teada, et sama informatsiooni on varem laiemalt levitanud kolmandad isikud, kes ei ole seotud Kaitsepolitseiametiga ega kuulu kaitsepolitsei poolt informeeritavate ametiisikute ringi. 

Kuna kogu ajalehes Postimees avaldatud informatsioon põhineb suure tõenäosusega avalikel algallikatel, pole teadaolevatel andmetel alust arvata, et tegemist on riigisaladuseks tunnistatud teabe ebaseadusliku avaldamisega.

Enne täiendavate hinnangute andmist meedias avaldatud informatsioonile peab Kaitsepolitseiamet vajalikuks meile teadaolevatest asjaoludest informeerida ka Vabariigi Valitsuse Julgeolekukomisjoni liikmeid.

 

Andres Kahar

vanemkomissar

juhtivspetsialist