Skip to main content

Kaitsepolitsei hoiatab vaenulike eriteenistuste värbamiskatsete eest

Reedel, 11. märtsil paigaldatakse Eesti piiripunktidesse teavitusmaterjalid, mis hoiatavad Eesti riiki sisenejaid ning Eestis Venemaale siirduvaid inimesi vaenulike eriteenistuste värbamiskatsete eest ja kutsuvad neist teada andma.

Eesti Vabariigi karistusseadustiku § 2342 ja 2351 alusel on kodakondsusest sõltumata karistatav igasugune kaasabi võõrriigi, sh Venemaa ja Valgevene eriteenistustele ja nendega kontaktis olemine. Karistatav on ka Venemaa ja Valgevene esindajatele info jagamine Eesti Vabariigi piirirajatistest, militaar- ja  sisejulgeoleku objektidest.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Aleksander Tootsi sõnul tingis teavituse Venemaa eriteenistuste aktiivsem piiriületajate tülitamine.  „Saame inimesi aidata, kui nad annavad teada oma kontaktist võõrriigi eriteenistusega,“ ütles Toots. „Tagame ise rääkima tulnud inimestele parima võimaliku väljapääsu välisriigi eriteenistuse poolt neile tekitatud olukorrast. Vastupidisel juhul leiavad nad süüdimõistmisel ennast ühest nimekirjast riigireeturite ja riigivastaste kurjategijatega.“

Kaitsepolitsei paneb kõigile südamele, et kui märkate kedagi piirirajatisi või militaarobjekte pildistamas või teate kedagi, kes teeb Venemaa ja Valgevene eriteenistustega koostööd, siis tuleb sellest teavitada Kaitsepolitseiametit e-posti aadressil [email protected] või telefonil (+372) 612 1455. Piiriületajad, kellel mingil põhjusel pole võimalik e-kirja saata, saavad piiripunktis teavitada sellest Eesti piirivalvet.

Riigivastased süüteod on sätestatud karistusseadustiku §§ 231-236.