Skip to main content

Kaitseministeeriumis 11.08.2011 juhtunu kokkuvõte

Alljärgnevalt anname teile ülevaate informatsioonist eilse sündmuse kohta, mida praegusel hetkel avaldada saab

SÜNDMUS:

Eile kell 15.08 sai politsei korrapidaja teate, et Kaitseministeeriumi hoonesse on tunginud püstoliga relvastatud tundmatu isik, kes avas püstolist tule. Tegemist oli isikliku relvaga, milleks laskjal oli luba olemas. Lisaks kasutas isik isevalmistatud lõhkeseadeldisi, mis tekitasid suitsu ja müra, kuid ei vigastanud inimesi ega kahjustanud hoone konstruktsioone.

Sündmuste käigus otseselt pantvange ei võetud, kuid kaks Kaitseministeeriumi hoones viibinud inimest olid lühiajaliselt sissetungija kontrolli all. Need kaks isikut olid kaitseliitlased. Praegustel andmetel olid kaitseliitlased kurjategija kontrolli all vähem kui pool tundi. Mingeid nõudmisi kurjategija ei suuliselt ega ka mingil muul viisil ei edastanud. Kurjategija rääkis vene keeles.

Kaitsepolitsei läbirääkijad üritasid sündmuskohal tulistajaga kontakti saada, kuid see ei õnnestunud. Lisaks olid kohal olid ka mitmed teised kaitsepolitsei ja politsei üksused. Kuna Kaitseministeeriumi töötajad olid evakueeritud ja väljaspool ohtu, oli operatsiooni käigus esmatähtis tagada politseiametnike maksimaalne turvalisus.

Tulistaja asus ligikaudu kaks tundi ministeeriumi esimesel korrusel administratiivalal asuvas eraldatud ruumis, kus ta viibis üksinda. Kaitseministeeriumi turvaalale isik ei pääsenud. Administratiivalal toimus ka tulevahetus eriüksuse ja kurjategija vahel. Esialgne info, nagu sissetungija oleks sooritanud enesetapu, ei vasta tõele. Mees hukkus politseinikega toimunud tulevahetuse käigus umbes kell 17.25 ning tal oli mitmeid kuulihaavu. Sündmuskohal asusid meedikud koheselt Karen Drambjani elustama, kuid see ei andnud tulemust.

Sündmuse käigus sai üks politseinik kergemalt vigastada ja teine sai tabamuse kuulivesti, mis ametnikku ei vigastanud. Teised isikud viga ei saanud.

Kurjategija tegutses üksinda ning ei ole alust arvata, et tal oleks olnud kaasosalisi. Tema motiivid selgitab võimaluse piires välja alustatud kriminaalmenetlus.

Sündmuskohalt leiti esialgsetel andmetel kolm isevalmistatud lõhkeseadeldist, mis ei olnud plahvatanud ja mis tehti kahjutuks. Kokku oli sündmuskohal plahvatanud üle 10 lõhkeseadeldise. Purustusi said kaks pommirobotit.

Kriminaalmenetlust on alustatud karistusseadustiku §-de 136, 120, 415 ja 114- § 25 alusel, mis käsitlevad seadusliku aluseta vabaduse võtmist, ähvardamist, lõhkeseadeldise ebaseaduslikku käitlemist ning mõrvakatset.

ISIKU TAUST:
Kurjategijaks osutus Eesti Vabariigi kodanik 57-aastane Karen Drambjan. Ta oli sündinud 1954. aastal Armeenias. 1993. aastal sai ta Eesti kodakondsuse.

Kurjategijal on varem olnud kokkupuudet politseiga, kuid kriminaalkaristusi tal ei ole.

Tegemist ei olnud Kaitsejõudude või Kaitseministeeriumiga seotud isikuga. 

KRONOLOOGIA:

15.08 - Sai politsei korrapidaja teate, et Kaitseministeeriumi hoonesse on tunginud püstoliga relvastatud tundmatu isik, kes avas püstolist tule. Lisaks kasutas isik lõhkepakette, mis tekitasid suitsu ja müra, kuid ei vigastanud inimesi ega kahjustanud hoone konstruktsioone.

15.10 – Saabub politsei.

15.11 – Teade Kaitseministeeriumi töötajatele, et tuleks lukustada uksed ja püsida kabinettides.

15.30 – Algab Kaitseministeeriumi töötajate evakueerimine vastavalt 2010. aasta sügisel toimunud õppustele.

15.40 – Saabub Kaitsepolitsei, kes alustab kriminaalmenetlust.

15.40 – Ministeeriumi töötajad on evakueeritud Estonia teatrisse, maja ümbrus ja NO-teatri ümbrus on ümber piiratud.

15.45 – Politsei eriüksuslased sisenevad kaitseministeeriumi hoonesse.

15.50 – Põhja-Eesti päästekeskuse kinnitusel on pommirühm välja sõitnud.

16.00 – Kohal on kaks päästemeeskonda, pommigrupp, politsei, päästeameti kui ka kaitsepolitsei töötajad. Politsei laiendab turvaala 10-15 meetri võrra.

16.38 – Majja siseneb pommirobot.

16.44 – Majja sisenevad erivarustusega politseinikud.

17.25 – Mees hukkub tulevahetuse käigus.

17.30 – Majja sisenevad relvastatud politseinikud.

18.43 – Pommirobot tuleb majast välja.

 

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Prokuratuur