Skip to main content

Küberrünnakuid õhutanud isikud on teada

Kaitsepolitsei koostöös Riigi Infosüsteemi Ameti ning Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuri noorsoopolitsei ja kriminaalpolitseiga tuvastas isikud, kes levitasid internetis üleskutset ja ähvardusi toime panna küberründeid Eesti serverite vastu esinedes nime all Anonymous. Kindlaks tehtud isikute seas on alaealisi Eesti elanikke. Nende suhtes kriminaalmenetlust alustatud ei ole, see sõltub täiendavate asjaolude edasisest tuvastamisest, muuhulgas nende tegevusega tekitatud kahju suurusest. 

Noorsoopolitsei soovitab lapsevanematel tunda huvi oma alaealiste laste tegevuse vastu internetis ja selgitada neile mõtlematu tegevuse võimalikke tagajärgi. Vastavalt karistusseadustikule algab kriminaalvastutuse iga neljateistkümnendast eluaastast. Kui süüteoga on tekitatud materiaalne kahju, näiteks äriühingutele, kaasneb süüdimõistmisega tõenäoliselt kohustus see hüvitada.

Lisainfo:

Harrys Puusepp
Kaitsepolitseiamet
6121406
5090170
[email protected] 

Helin Vaher
Politsei- ja Piirivalveamet
53 408 55
[email protected]

Liisa Tallinn
Riigi Infosüsteemi Amet
663 0233
525 865
[email protected]