Skip to main content

Julgeolekukontrolli vestlus

Julgeolekukontrolli teostamiseks viiakse läbi kõigi riigisaladusele juurdepääsuloa taotlejatega ja nende juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlejatega, kelle puhul seda peetakse vajalikuks

Vestlus toimub reeglina Kaitsepolitseiameti peahoones aadressil Toompuiestee 3, Tallinn. Erandjuhtudel ja kokkuleppel juurdepääsuloa taotlejaga võidakse vestlus viia läbi ka Kaitsepolitseiameti regionaalsetes osakondades või Eesti Vabariigi diplomaatilistes esindustes Brüsselis, Belgias.

Hea teada:

 • Kui teile on juba juurdepääsuluba taotlema hakates teada, et mingil kindlal perioodil järgneva 3 kuu jooksul ei ole teil võimalik vestlusele tulla, siis teavitage sellest Kaitsepolitseiametit ([email protected]), et vajadusel saaks planeerida vestluse teile võimalikult sobival ajal.
 • Vestlusele tulles varuge vähemalt kaks tundi aega.
 • Vestlust ei maksa karta, see ei ole ülekuulamine. Vestluse eesmärk, nagu ka kogu julgeolekukontrolli eesmärk, on saada informatsiooni, et anda hinnang teie lojaalsusele, aususele ja usaldusväärsusele riigisaladuse hoidmisele.
 • Vestlusel esitatakse suure tõenäosusega küsimusi, mis puudutavad teie eraelu erinevaid valdkondi. Mõningatele küsimustele vastamine võib tekitada ebamugavust. Vestlusel räägitu jääb Kaitsepolitseiametisse ja seda ei edastata kolmandatele isikutele.
 • Vestlusel olge aus ja avatud, abistage igakülgselt menetlejat. Vestlusel valetamine või andmete varjamine võib hiljem tuua endaga kaasa juurdepääsuloa andmisest keeldumise.
 • Tutvuge riigisaladuse kaitse valdkonda reguleerivate õigusaktidega ja juhenditega. 

Mida vestlusele kaasa võtta?

 • Isikut tõendav dokument;
 • vajadusel tööraamat;
 • vajadusel sõjaväepilet;
 • kui teil on pangakontod välisriikides, võtke kaasa konto väljavõtted, või edastage need e-kirjana enne julgeolekukontrolli vestlust aadressile: [email protected], kasutage krüpteeringut KAPO1, nii kiirendate julgeolekukontrolli menetlust.

Parkimine Kaitsepolitseiametisse tulles

Kaitsepolitseiameti hoovis pargivad vaid ametiautod. Külalised saavad oma autot parkida lähedal asuvates parklates või linna tasulise parkimise alal.

Kaitsepolitseiametisse tulles on võimalik parkida näiteks:

 • Kaarli pst 2 asuvas parklas, kus parkimine on tasuline ööpäev läbi. 
 • Rahvusraamatukogu ees kesklinna tasulise parkimise alal. 
 • Kaarli kiriku Rahvusraamatukogu-poolsel küljel kesklinna tasulise parkimise alal. 

Lähim parkimisautomaat asub Tõnismäe ja Hariduse tänava ristmikul.