Julgeolekukontrolli vestlus

 • Vestlus viiakse läbi kõigi riigisaladusele juurdepääsuloa taotlejatega ja nende juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlejatega, kelle puhul seda peetakse vajalikuks
 • Vestlus toimub reeglina Kaitsepolitseiameti peahoones aadressil Toompuiestee 3 Tallinn. Erandjuhtudel ja kokkuleppel juurdepääsuloa taotlejaga võidakse vestlus viia läbi ka Kaitsepolitseiameti regionaalsetes osakondades või Eesti Vabariigi diplomaatilistes esindustes Brüsselis Belgias
 • Kui teile on juba juurdepääsuluba taotlema hakates teada, et mingil kindlal perioodil järgneva 3 kuu jooksul ei ole teil võimalik vestlusele tulla, siis andke sellest teada, et menetleja saaks planeerida vestluse teile võimalikult sobival ajal
 • Vestlusele tulles varuge vähemalt 2 tundi aega
 • Julgeolekukontrolli raames läbi viidavat vestlust ei maksa karta. See ei ole ülekuulamine. Vestluse eesmärk, nagu ka kogu julgeolekukontrolli eesmärk, on saada informatsiooni, et anda hinnang teie lojaalsusele, aususele ja usaldusväärsusele ning sellele, kas te võite olla mõjutatav altkäemaksu või väljapressimisega või mõnel muul moel
 • Vestlusel esitatakse suure tõenäosusega küsimusi, mis puudutavad teie eraelu erinevaid valdkondi. Mõndadele küsimustele vastamine võib tekitada ebamugavust. Samas tasub siiski olla vestlusel aus, kuna meie julgeolekukontrolli menetlejad on kogenud töötajad ning neid on raske millegagi üllatada
 • Oluline on teada, et vestlusel valetamine või andmete varjamine võib hiljem tuua endaga kaasa juurdepääsuloa andmisest keeldumise

Mida peaks vestlusele kaasa võtma?

 • isikuttõendav dokument
 • kui teil on pangakontosid välismaal, siis võtke kaasa konto väljavõtted, nii kiirendate julgeolekukontrolli menetlust
 • juhul kui te ei märkinud ankeeti kõiki oma varasemaid töökohti, siis võtke kaasa tööraamatu koopia

Kus saab parkida Kaitsepolitseiametisse tulles?

Kaitsepolitseiameti hoovis pargivad vaid ametiautod. Külalised saavad oma autot parkida lähedal asuvates parklates või linna tasulise parkimise alal.
Kaitsepolitseiametisse tulles on võimalik parkida näiteks:

 • Kaarli pst 2 asuvas parklas, kus parkimine on tasuline ööpäev läbi. Tund aega parkimist maksab 3 eurot
 • Rahvusraamatukogu ees kesklinna tasulise parkimise alal. Tund aega parkimist maksab 1,02 eurot. Lähim parkimisautomaat asub Tõnismäe ja Hariduse tänava ristmikul.
 • Kaarli kiriku Rahvusraamatukogu-poolsel küljel kesklinna tasulise parkimise alal. Tund aega parkimist maksab 1,02 eurot. Lähim parkimisautomaat asub Tõnismäe ja Hariduse tänava ristmikul.