Kaitsepolitseiamet 100

Isikuandmete kaitse

Ka Kaitsepolitseiametis, nagu igas riigiasutuses, on elektrooniline dokumendiregister. Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 aasta määruse 262 paragrahv 7 lõike 11 alusel on julgeolekuasutuse dokumendiregistris sisalduv teave riigisaladus. Seetõttu ei ole Kaitsepolitseiametil avalikku dokumendiregistrit.

Kaitsepolitseiametis on eraisikutega peetavale kirjavahetusele kehtestatud üldine juurdepääsupiirang ehk sarjapiirang. Küll aga on kodanikul õigus ja vaba tahe avalikustada või mitte avalikustada enda andmeid ja pöördumisi Kaitsepolitseiameti poole.

Eraisikutega seonduvat kirjavahetust säilitame 5 aastat, peale mida kuuluvad dokumendid hävitamisele.

Kõigil isikutel on isikuandmete kaitse seadusest tulenev õigus pöörduda Kaitsepolitseiameti poole päringuga saamaks teavet, kas ja milliseid isikuandmeid amet on kogunud pöörduja kohta ning nendega tutvuda.

Isikuandmete kaitsel kriminaal- ja väärteomenetluses kogutud teabe avaldamisel pärast menetluse lõppu lähtub Kaitsepolitseiamet Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigiprokuratuuri ühiskirjast uurimisasutustele ja väärtegude kohtuvälisele menetlejale.