Skip to main content

Huvitavat lugemist

Kaitsepolitseinike lugemissoovitused

2021. aastal jagame iga kuu lugemissoovitusi.

 • Jaanuar - kaitsepolitseinik R. soovitab 

Clive Hamilton

SILENT INVASION

Raamat "Silent invasion"

Hamiltoni põhjalike näidete esitamine Hiina kommunistliku partei mõjutegevuse imbumise kohta Austraalia poliitikasse, haridusse ja teistesse ühiskonnasfääridesse on ülimalt kriitiline punast lippu lehvitav akt. See annab selge arusaama, milliste vahendite ja strateegiatega HKP tegutseb ning millisena nähakse oma rolli maailmas. „Silent Invasion“ võiks olla kohustuslik lugemine igale Eesti poliitikule ja majandushaile, eelkõige selleks, et õppida maailmalaval Hiinaga võrdväärselt mängima.

 • Veebruar - kaitsepolitseinik J. soovitab

Pete Earley

SELTSIMEES J

Raamat "Seltsimees J"

Valitsevas materiaalses ja vaimses korruptsioonis pettunult vahetas Vene luureohvitser Sergei Tretjakov 2000. aastal New Yorgis töötades poolt. Tema kirjeldused annavad  sissevaate Moskvas asuvasse SVRi peamajja ja USAs  tegutsenud jaamadesse turbulentsetel 1990. aastatel, kirjeldades NSVLi lagunemise järel toimunud muutuseid Venemaa välisluures.  

 • Märts - Kaitsepolitseinik P. soovitab

TOIMIK „PRIBOI"

Raamat "Priboi"

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi toimikusse „Priboi“ („Murdlaine“) on koondatud 1949. aasta märtsiküüditamise täiesti salajased plaanid ja aruanded, mis annavad kiretu, kuid üksikasjaliku pildi küüditamisoperatsioonist kõigis Eesti maakondades. Dokumendid  aitavad mõista kommunismikuritegude süsteemsust ja ulatust, olles ühtlasi Kaitsepolitseiametile oluliseks allikaks inimsusevastaste süütegude uurimisel. 

 • Aprill - Kaitsepolitseinik R. soovitab

Reigo Rosenthal ja Marko Tamming 

SÕDA PÄRAST RAHU 

SÕDA ENNE SÕDA

Raamat "Sõda pärast rahu"Raamat "Sõda enne sõda"

Lisaks Kaitsepolitseiameti algusaastate ajaloole sisaldavad raamatud Eesti Vabariigi vastuluure ajalugu aastatel 1920–1940. Teosed on õpetlikud ka tänapäeval, sest osalt on tollal kasutatud meetodid ja võtted rakendusel praegugi. 

 • Mai - Kaitsepolitseinik A. soovitab

Margus Laidre

SÕNUMITOOJA VÕI SALAKUULAJA?

Raamat "Sõnumitooja või salakuulaja"

Raamat pakub huvitavat lugemist saatkondade süsteemi sünnist 15. sajandil ning ajendab edasi mõtlema, milline on diplomaatia roll ja seosed julgeoleku tagamisel tänapäeval. 

 • Juuni - Kaitsepolitseinik T. soovitab

Raymond H. Hamden

PSYCHOLOGY OF TERRORISTS

Raamat "Psychology of Terrorists Profiling and CounterAction"

Juunis saab värskes õhus võtta lugemiseks teose, mis jutustab terroristide psühholoogiast kohtuekspertiisi psühholoogi pilgu läbi. Autor puudutab terrorismi ajaloo tekkemehhanisme ning liigitab terroristid nelja profiili: psühhopaatiline, etnograafiline religioosne, etnograafiline poliitiline ja kättemaksuhimuline.

 • Juuli - Kaitsepolitseinik M. soovitab

Edward Lucas

PETTUS

Raamat "Pettus"Edward Lucase „Pettus“ on maailmaklassi teos, milles Eesti(l) on tähtis koht. Olgugi mõeldud pigem Lääne lugeja silmi avama, pakub see rohkesti põnevaid ja väheteada tõiku meie lähiajaloo sündmustest ka siinsele huvilisele. Raamatu suurimaks väärtuseks on aga faktide asetamine konteksti nii ajas kui ka ruumis – ja  viimast lausa globaalselt.

 • August - Kaitsepolitseinik A. soovitab

Timothy Snyder

VEREMAAD

Veremaad

„Veremaad“ on teistmoodi kirja pandud ajalugu: see pole pelgalt loetelu vapustavatest kuritegudest, vaid igal surnul  on oma nägu ja oma lugu rääkida. Natside ja stalinistliku režiimi korraldatud tapatalgutest rääkiv teos on väga valus, kuid samas inimlik lugemine miljoneid puudutanud tragöödiast meie lähiajaloos. 

 • September - Kaitsepolitseinik M. soovitab

Sarah Chayes

THIEVES OF STATE

THIEVES OF STATE

Korruptsioon on teema, mida tihti peetakse ebaoluliseks, „pehmeks“ probleemiks. Sarah Chayes annab aga väga selge pildi sellest, mida tähendab korruptsiooni alahindamine. Raamatus on Afganistani näitel põhjalikult kirjeldatud selle otseseid tihedaid seoseid terrorismiga ning analüüsitud, kuidas mõjutab lokkav korruptsioon riigi ja ka rahvusvahelist julgeolekut ning riikidevahelisi suhteid.

 • Oktoober - Kaitsepolitseinik E. soovitab

Thomas Rid 2021

RISE OF THE MACHINES

Rise

Raamat avab detailselt ja huvitavalt, kuidas 1940ndatel sõjalise õhukaitse vajadustest tekkinud küberneetikast on jõutud tänasesse võrgustunud maailma. Ajalooline vaade „küberi“ teemale aitab mõista seoseid muude valdkondadega. Samuti on see abiks, et eristada tänapäeval üksnes usul põhinevaid ülespuhutud mõisteid ja faktidele tuginevaid reaalseid ohte.

 • November - Kaitsepolitseinik P. soovitab

Jessikka Aro

PUTINI TROLLID

Putini trollid

Võltsuudised ja küberrünnakud on muutunud Venemaa infosõja peamisteks tööriistadeks. Vähem on räägitud   sellest, et ka Venemaa propaganda uurijad ja sellega võitlejad on langenud Kremli trollivabrikute räigete rünnakute ning laimukampaaniate alla. Jessikka Aro jutustab üksikasjalikult enda kogemustest ja annab ülevaate samalaadsetest juhtumitest mujal.

 • Detsember - Kaitsepolitseinik M. soovitab

Matti Simola 

SOOME KAITSEPOLITSEI AJALUGU

Soome KAPO ajalugu

Raamatuid Kaitsepolitseiameti partnerteenistustest leidub mitmeid, kuid ülevaade SUPO ajaloost ja tegevusest on olulisel kohal meie riikide läheduse tõttu. Teos annab huvitava sissevaate eriteenistuse ja poliitilise maailma suhestumisse. Alles hiljuti algas SUPOs uus ajajärk asutusele uute volituste andmisega, millest sooviks tulevikus sama põhjalikult, ausalt ja objektiivselt lugeda.