Huvitavat lugemist

Kaitsepolitseinike lugemissoovitused

2021. aastal jagame iga kuu lugemissoovitusi.

  • Aprill - Kaitsepolitseinik R. soovitab

Reigo Rosenthal ja Marko Tamming 
SÕDA PÄRAST RAHU 
SÕDA ENNE SÕDA

  

Lisaks Kaitsepolitseiameti algusaastate ajaloole sisaldavad raamatud Eesti Vabariigi vastuluure ajalugu aastatel 1920–1940. Teosed on õpetlikud ka tänapäeval, sest osalt on tollal kasutatud meetodid ja võtted rakendusel praegugi. 

  • Märts - Kaitsepolitseinik P. soovitab

TOIMIK „PRIBOI"

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi toimikusse „Priboi“ („Murdlaine“) on koondatud 1949. aasta märtsiküüditamise täiesti salajased plaanid ja aruanded, mis annavad kiretu, kuid üksikasjaliku pildi küüditamisoperatsioonist kõigis Eesti maakondades. Dokumendid  aitavad mõista kommunismikuritegude süsteemsust ja ulatust, olles ühtlasi Kaitsepolitseiametile oluliseks allikaks inimsusevastaste süütegude uurimisel. 

  • Veebruar - kaitsepolitseinik J. soovitab

Pete Earley
SELTSIMEES J

Valitsevas materiaalses ja vaimses korruptsioonis pettunult vahetas Vene luureohvitser Sergei Tretjakov 2000. aastal New Yorgis töötades poolt. Tema kirjeldused annavad  sissevaate Moskvas asuvasse SVRi peamajja ja USAs  tegutsenud jaamadesse turbulentsetel 1990. aastatel, kirjeldades NSVLi lagunemise järel toimunud muutuseid Venemaa välisluures.  

  • Jaanuar - kaitsepolitseinik R. soovitab 

Clive Hamilton
SILENT INVASION

Hamiltoni põhjalike näidete esitamine Hiina kommunistliku partei mõjutegevuse imbumise kohta Austraalia poliitikasse, haridusse ja teistesse ühiskonnasfääridesse on ülimalt kriitiline punast lippu lehvitav akt. See annab selge arusaama, milliste vahendite ja strateegiatega HKP tegutseb ning millisena nähakse oma rolli maailmas. „Silent Invasion“ võiks olla kohustuslik lugemine igale Eesti poliitikule ja majandushaile, eelkõige selleks, et õppida maailmalaval Hiinaga võrdväärselt mängima.