Skip to main content

Harju maakohus mõistis korduvas pistise võtmises süüdi riigikogu kantselei hooldus- ja remonditalituse endise juhataja Andres Metsaveere

Harju maakohus mõistis 08.09.2010 korduvas pistise võtmises süüdi riigikogu kantselei haldusteenistuse hooldus- ja remonditalituse endise juhataja Andres Metsaveere ning määras talle tingimisi vanglakaristuse.

Kohus karistas Metsaveert tingimisi ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistusega sama pika katseajaga ning mõistis talt välja pistisena saadud 30 000 krooni ning teise astme kuriteo eest riigile sundraha 6525 krooni.

Kohus lõpetas menetluse Metsaveerele pistise andmises süüdistatud Urmas Männametsa (47), Jaan Lehtsaare (47), Telireks Ehituse OÜ ja Limbergi Ehituse OÜ suhtes. 

Samas peab Männamets 1. oktoobriks tasuma riigituludesse 13 500 krooni, OÜ Telireks Ehitus 15 000 krooni, Lehtsaar 30 000 krooni ja Limbergi Ehituse OÜ 30 000 krooni.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi võttis riigikogu kantselei haldusteenistuse hooldus- ja remonditalituse juhataja Metsaveer OÜ-lt Telireks Ehitus ja selle projektijuhilt Urmas Männametsalt pistisena ehitusmaterjali 13 032 krooni väärtuses ning Limbergi Ehituse OÜ-lt ja selle omanikult Jaan Lehtsaarelt pistisena 30 000 krooni.

2007. aasta augustis sõlmis Metsaveer Toompea lossis ehitustöid tegeva Telireks Ehituse ning selle projektijuhi Männametsaga suulise kokkuleppe, mille kohaselt soetasid Metsaveere elukaaslane ning tema ema Saaremaal Kaarma vallas asuva elumaja renoveerimiseks Saare Agrovaru kauplusest ehitusmaterjali.

Vastavalt Metsaveere ja Männametsa kokkuleppele tasus nende ehitusmaterjalide eest Telireks Ehitus oma pangakontolt ning makse kajastati firma raamatupidamises kulutusena ehitusmaterjalidele.
Telireks Ehitus tegi kokkuleppel Metsaveerega riigikogu kantseleile töid 2000. aasta jaanuarist kuni 2008. aasta oktoobrini kogumaksumusega 6 356 700 krooni.

2008. aasta kevadel teavitas Metsaveer Limbergi Ehituse omanik Jaan Lehtsaart sama aasta suvel plaanis olevast Toompea lossi läänetiiva õuemaja renoveerimisest bürooruumideks ning pakkus neid töid Lehtsaare firmale. Metsaveer edastas Lehtsaarele  ka õuemaja eskiisprojekti elektroonilised joonised, mille põhjal Limbergi Ehituse OÜ koostas renoveerimistööde hinnakalkulatsiooni. Samal ajal nõustas Metsaveer Lehtsaart eduka pakkumise koostamisel.

22.07.2008 tunnistas Metsaveere juhitud riigikogu kantselei riigihangete korraldamise komisjon parimaks pakkujaks Limbergi Ehituse OÜ ning Metsaveere korraldamisel ja Lehtsaare vahendamisel sõlmis riigikogu kantselei kolm päeva hiljem töövõtulepingu maksumusega 2 058 659 krooni.

Pärast töövõtulepingu allkirjastamist ja Limbergi Ehituse tehtud renoveerimistööde esimese etapi valmimist ning tehtud tööde eest raha laekumist, sai Metsaveer Lehtsaarelt suulise kokkuleppe alusel pistisena sularaha 30 000 krooni.

Lehtsaare firma Limbergi Ehituse OÜ tegi riigikogu kantseleile kokkuleppel Metsaveerega töid 2000. aasta jaanuarist kuni 2008. aasta oktoobrini kogumaksumusega 3 241 297 krooni.

Metsaveer töötas riigikogu kantseleis haldus- ja remonditalituse juhatajana alates 1993. aastast ning lahkus omal soovil ametist 2008. aasta oktoobri alguses, pärast seda kui kaitsepolitsei ametnikud olid ta kuriteos kahtlustatavana kinni pidanud.

Kriminaalmenetlust viis läbi kaitsepolitseiamet.