Skip to main content

Ester Tuiksood ja Priit Toobalit kahtlustatakse mõjuvõimuga kauplemises

Täna, 9. jaanuaril kuulati Ester Tuiksoo ja Priit Toobal kaitsepolitseis kahtlustatavana üle.

Kahtlustuse kohaselt mõjutasid Keskerakonna juhatuse ja Riigikogu liikmed Ester Tuiksoo ja Priit Toobal nii Tallinn Kultuuripealinn 2011 raames toimuvatele üritustele teenuseid tellivaid ametnikke kui ka plaanisid tulevikus mõjutada teiste projektide finantseerimisotsuste vastuvõtjaid.

Selleks kasutas Ester Tuiksoo ebaseaduslikult ära oma ametikohast tulenevat mõjuvõimu ning mõjutas näiteks Jüri Luige palvel Sihtasutuse Tallinn 2011 juhatuse liiget Jaanus Mutlit, et viimane organiseeriks Jüri Luigele võimaluse osutada heli- ja valgustehnika rentimise ja ilutulestiku korraldamise teenuseid Tallinn Kultuuripealinn 2011 raames korraldatavatel üritustel.

Vastutasuks oma ametikohast tuleneva mõjuvõimu ebaseadusliku ärakasutamise eest soovis Ester Tuiksoo kokkuleppel Priit Toobaliga, et Jüri Luik tasuks teatud protsendi osutatud ja osutatavate teenuste eest saadud tulust Priit Toobalile Eesti Keskerakonna toetuseks.

Nii sai Ester Tuiksoo ja Priit Toobali mõjutamise tulemusena Jüri Luik võimaluse pakkuda heli- ja valgustustehnika rentimise teenust Tallinn Kultuuripealinn 2011 raames toimuvatel üritustel. Vastutasuna maksis Luik 10% teenitud tulust sularahas Priit Toobalile. Kokku sai Priit Toobal Jüri Luigelt sularahas 600 eurot.

Kriminaalmenetluse raames on tehtud erinevaid menetlustoiminguid ning muu hulgas on teostatud läbiotsimisi kahtlustatavate elu- ja tööruumides ning Keskerakonna peakontori ja Sihtasutus Tallinn 2011 ruumides.

Ester Tuiksood ja Priit Toobalit kahtlustatakse karistusseadustiku § 298¹ lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk vara lubamisega nõustumises ja vastuvõtmises vastutasuna selle eest, et nad kasutasid ebaseaduslikult ära oma tegelikku ja eeldatavat mõju eesmärgiga saavutada avaliku halduse ülesandeid täitvalt ametiisikult tema ametiseisundit kasutades teo toimepanemine ja toimepanemata jätmine vara andja huvides.

Riigiprokuratuur ei ole pidanud võimalikuks anda kahtlustuse sisu kohta detailseid kommentaare enne, kui kahtlustatavad on saanud kasutada oma seadusest tulenevat õigust anda kahtlustuse kohta omapoolseid ütlusi.

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur