Skip to main content

Esitati kahtlustused eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises

Hannes Rummi elektronkirjadega seotud kuriteoepisoodi menetlemise raames kuulati kahtlustatavana üle Priit Toobal ja Lauri Laasi. Neid kahtlustatakse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ehk karistusseadustiku §-de 137 lg 1 - § 22 lg 2 ja § 156 lg 1 - § 22 lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.

Kahtlustuse kohaselt kihutasid Priit Toobal ja Lauri Laasi Ivor Onksioni eraviisilisele jälitustegevusele, mis seisnes selles, et Onksion pidi koguma andmeid Hannes Rummi ja temaga kirjavahetust pidanud inimeste sõnumite sisu kohta.

Kriminaalmenetluses teostatakse jätkuvalt menetlustoiminguid kõikide asjaolude selgitamiseks.

Hannes Rummi elektronkirjadega seotud kuriteoepisoodi menetletakse kriminaalasja raames, milles on mõjuvõimuga kauplemise kahtlustus juba varasemalt esitatud Ester Tuiksoole ja Priit Toobalile. Eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises on kahtlustatavana üle kuulatud Ivor Onksion.

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur