Skip to main content

Esitati kahtlustus eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises

Vastuseks ajakirjanike päringutele annavad Riigiprokuratuur ja Kaitsepolitseiamet teada, et Hannes Rummi elektronkirjadega seotud kuriteoepisoodi menetlemise raames kuulati kahtlustatavana üle Ivor Onksion. Teda kahtlustatakse eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises ehk karistusseadustiku §-de 137 lg 1 ja 156 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.

Kahtlustuse kohaselt kogus Ivor Onksion andmeid Hannes Rummi ja temaga kirjavahetust pidanud inimeste sõnumite sisu kohta.

Kriminaalmenetluses teostatakse jätkuvalt menetlustoiminguid kõikide asjaolude selgitamiseks. Kriminaalmenetluse huvides ei ole võimalik anda kahtlustuse sisu kohta täiendavaid kommentaare.

Hannes Rummi elektronkirjadega seotud kuriteoepisoodi menetletakse kriminaalasja raames, milles on mõjuvõimuga kauplemise kahtlustus juba varasemalt esitatud Ester Tuiksoole ja Priit Toobalile.

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur