Skip to main content

Erinevates tulirelvadega seotud kuritegudes süüdistatav Peeter Waaks astub kohtu ette

Riigiprokuratuur saatis üldmenetluses Tartu Maakohtusse kriminaalasja, milles Peeter Waaksi süüdistatakse erinevates tulirelvadega seotud kuritegudes.

Süüdistuse kohaselt hoidis Peeter Waaks talle väljastatud relvaloal märgitud tulirelva OP-SKS lohakalt Põlvamaal Orava vallas Piusa küla Waaksi talus. Sellega võimaldas Peeter Waaks oma isa Ago Ursel Waaksile ligipääsu nimetatud tulirelvale, mistõttu õnnestus Ago Ursel Waaksil 04.05.2011 Waaksi talus eelnimetatud vintraudne püss enda valdusse saada ning kella 13.00 paiku tulistas Ago Ursel Waaks sellest tulirelvast kriminaalasja eeluurimise raames läbiotsimist teostanud politseiametnikke ning kaitsepolitseiametnikke. Tulistamise tagajärjel hukkus kaitsepolitseiametnik Tarmo Laul. Samuti tekitas Ago Ursel Waaks tervisekahjustusi veel ühele kaitsepolitseiametnikule ja ühele politseiametnikule.

Peeter Waaksile on esitatud süüdistus ka selles, et ta omandas aastatel 1999-2000 ebaseaduslikult jahipüssi ZK, millest ta lasi oma tuttaval, kellel puudus relva parandamise või ümbertegemise luba, valmistada vintraudse tulirelva. Lisaks sellele lasi ta valmistada relvale helisummuti ja optilise sihiku. Samuti süüdistatakse Waaksi selles, et ta soetas 2005. aastal sileraudsest jahipüssist IžK valmistatud vintraudse tulirelva Special koos helisummuti ja padrunitega ning 2010. aastal püstoli Margo koos helisummuti ja padrunitega. Kindlakstegemata ajal soetas Waaks ka püstoli TT koos kolme padrunisalvega ja suures koguses erinevat laskemoona.

Relvad koos helisummutite ja laskemoonaga leiti ja võeti ära kaitsepolitseiametnike poolt erinevate läbiotsimiste käigus.

Peeter Waaksi süüdistatakse tulirelva lohakas hoidmises, mille tulemusel pani tema isa süüteo varjamise eesmärgil toime tapmiskatse vähemalt kahe inimese suhtes, ehk karistusseadustiku § 419 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Samuti süüdistatakse Waaksi suures koguses tulirelva laskemoona ja helisummuti ebaseaduslikus käitlemises ning vähemalt teist korda tulirelva ebaseaduslikus käitlemises ehk karistusseadustiku §-de 418 lg 2 p 1, 2 ja § 420 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.

Tulirelva lohaka hoidmise süüdistusega päädinud kriminaalmenetluse kohtueelset uurimist viis läbi Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond. Relvade, helisummutite ja laskemoona ebaseadusliku käitlemisega seotud kriminaalasja kohtueelset uurimist viis läbi Kaitsepolitseiamet.

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur