Skip to main content

Endine Võru maakohtu kohtunik astub kohtu ette

Mitmes kuriteos süüdistatavad astuvad kohtu ette

Riigiprokuratuur saatis lühimenetluses Harju Maakohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse endist kohtunikku Vambola Ollit teadvalt ebaseadusliku kohtuotsuse tegemises ja altkäemaksu võtmises. Aare Veini süüdistatakse seadusele mittevastava kohtuotsuse tegemisele kaasabi osutamises ning tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Süüdistuse kohaselt kasutas Vambola Olli ebaseaduslikult ära oma ametiseisundit. Tagamaks Aare Veini õigeksmõistmist väärteoasjas võttis Olli enda poolt Aare Veini nimelt koostatud kaebuse oma menetlusse, tühistas 2005. aasta märtsis väärteomenetluses tehtud otsuse ja lõpetas Veini osas menetluse tuginedes teadvalt valedele andmetele.

Samuti süüdistatakse Vambola Ollit selles, et ta võttis altkäemaksu, mille vastutasuna tühistas kohtunikuna teadlikult ebaõigetele asjaoludele tuginedes 2010. aasta mais oma tuttava suhtes tehtud väärteootsuse ning lõpetas tema suhtes menetluse.

Vambola Ollit süüdistatakse karistusseadustiku § 311 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk teadvalt seadusevastase kohtuotsuse tegemises. Samuti süüdistatakse Ollit karistusseadustiku § 294 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk altkäemaksu võtmises.

Aare Veini süüdistatakse karistusseadustiku § 311 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemisele kaasabi osutamises. Samuti süüdistatakse Veini karistusseadustiku § 418 lg 1 ja § 4181 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises ehk vastavalt tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, sh omandamises ja hoidmises ning tsiviilkäibes keelatud laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, sh omandamises ja hoidmises.

Kriminaalmenetlust juhtis Riigiprokuratuur ning viis läbi Kaitsepolitseiamet.

Kadri Tammai,
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur