Skip to main content

Eesti-vastases mõjutustegevuses osalenu saadeti riigist välja

Kaitsepolitseiamet on korduvalt avalikult selgitanud, et Eesti Vabariigis kehtivate demokraatliku õigusriigi põhimõtete ärakasutamine Venemaa Föderatsiooni lõhestuspoliitika toetuseks on selge julgeolekuoht. Oleme korduvalt kutsunud Eestis elavaid inimesi sellises mõjutustegevuses kaasalöömisest loobuma. 

Venemaa Föderatsiooni kodanik Sergey Neprimerov kahjuks langetas valiku Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda mitte austada. Ennetamaks sellisest tegevusest lähtuvat ohtu ja tõkestamaks tulevikus võimalikke süütegusid, tühistas Politsei- ja Piirivalveamet 30.09.2022 Sergey Neprimerovi elamisloa ning talle kehtestati viieks aastaks Schengenisse sisenemise keeld. Reede pärastlõunal saadeti mees riigist välja.