Skip to main content

Eesti Post annab Kaitsepolitsei 100. aastapäeva puhul välja postmargi

Kaitsepolitseiamet tähistab tänavu oma 100. aastapäeva, mille puhul annab Eesti Post 6. aprillil välja Kaitsepolitseiameti 100 postmargi.

"100 aastat meie teenistuse loomisest on üks osa Eesti riigi ajaloost. Juubelit tähistav postmark sobib hästi seda sündmust meenutama," sõnas Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu.

Postmarki trükitakse 20 000 tükki ning selle nominaal on 0,65€ ehk Eestisisese lihtkirja tariif. Postmargi on kujundanud staažikas margikunstnik Vladimir Taiger ning see on trükitud trükikojas Vaba Maa. Traditsiooniliselt ilmub koos margiga ka esimese päeva ümbrik, mis on müügil Omniva e-poes.

Kaitsepolitsei tegevuse seadustas 12. aprillil 1920 peaminister Jaan Tõnissoni ja siseminister Aleksander Hellati allkirjastatud Eesti Vabariigi kaitsepolitsei korraldus. Uue ameti ülesandeks seati demokraatliku vabariigi ja kehtiva riigikorra kukutamisele suunatud kuritegude vastu võitlemine. Tänagi seisab Kaitsepolitseiamet selle eest, et Eestis oleks kaitstud meie igapäevase heaolu ja turvalisuse aluseks olevad põhiväärtused: inimõigused- ja vabadused, demokraatia ning õigusriik.

NATO ja Euroopa Liidu ühisesse julgeolekuruumi kuulumine kohustab Eestit andma panust ka üleilmsete ohtude ennetamisse ja tõrjumisse. Siinjuures on oma roll täita Kaitsepolitseiametil, kes teeb koostööd teiste riikide julgeoleku- ja õiguskaitseasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Riikliku eriolukorra tõttu ei ole postkontoris kasutusel esimese päeva templit. Esimese päeva ümbrikud on siiski esimese päeva templiga tembeldatud.