Skip to main content

Ajaloodokumendid

Ajaloost: KGB vs eesti pagulus. Ülevaade Eesti NSV KGB 1. osakonna tööst 1940.-60. aastatel.

1985. aastal Moskvas NSV Liidu KGB 1. Peavalitsuse instituudi salajases trükises „NSV Liidu KGB territoriaalsete organite esimeste allüksuste ajaloo ülevaade. Kogumik nr 2. Leedu, Läti ja Eesti NSV-de esimeste (luure)allüksuste ajaloo ülevaade“ ilmunud artikkel „Eesti NSV julgeolekuorganite luureallüksuse ajaloost“.